NEWTON College, a. s.

Newtoncollege.cz – Instituce se zabývá vysokoškolským vzděláváním v oblasti podnikání a managementu se zaměřením na praxi a rozvoj osobnosti studenta. Cílem soukromé vysoké školy NEWTON College je vychovávat absolventy se znalostmi, technikami a dovednostmi nezbytnými pro úspěšný výkon manažerské praxe.

Dělili jsme: Linkbuilding | Optimalizace pro vyhledávače | Copywriting | Analýzy a konzultace | PPC reklama