PPC specialista

Každá marketingová aktivita by měla být podložena nějakými informacemi a studiemi. V případě PPC reklamy se jedná o PPC strategie, které jsou vytvářeny na míru každému projektu a představují základní pojivo mezi prvotní analýzou a samotnou prováděcí částí.

Druhý krok: Analytická část PPC strategie

Opravdu začínáme od druhého kroku? Uvidíte proč! Základem PPC strategie jsou analýzy současného stavu vašich stránek (především obsahu, který je v souvislosti s PPC reklamou velmi důležitý) a pochopení podnikání, ve kterém působíte. Musíme také znát vaše možnosti a cíle, které společně probereme a nastavíme.

Třetí krok: Reklamní kampaň je na světě

Na základě precizně provedené analytické části PPC strategie je možné začít přemýšlet o podobě samotné reklamní kampaně. Naši odborníci vám navrhnou kreativní texty nebo bannery; zjistí, jaké je vaše cílové publikum a nastaví veškeré atributy kampaní v nejrozšířenějších reklamních nástrojích (AdWords a Sklik, případně Etarget a Facebook).

Čtvrtý krok: Sledování reklamní kampaně

PPC strategie je živý dokument (stejně živý jako internetové prostředí), který je nutné dle potřeby upravovat. Abychom měli podklady a odůvodnění pro případné změny a mohli udržovat maximální výkonnost PPC kampaní, propojíme kontextovou reklamu a reklamu ve vyhledávací síti s nástrojem Google Analytics. Díky tomu uvidíme, jaký účinek reklamní kampaně mají a co je zapotřebí změnit.

Pátý krok: Vyhodnocení PPC kampaně

Každý klient od nás dostane podrobné vyhodnocení celé PPC reklamní kampaně a tedy i vytvořené PPC strategie. Domníváme se, že detailní reporting je velmi důležitý pro obě strany. Při dlouhodobější spolupráci podáváme na základě předchozí domluvy reporty pravidelně. Budete tak mít neustálý přehled o tom, co se s vašimi penězi děje.

Nejdůležitější krok je vždy ten první

V případě PPC kampaní by váš první krok měl směřovat k odborníkovi, který se PPC reklamou zabývá a na základě zkušeností dokáže vyhodnotit, jaké je vaše cílové publikum, jaký reklamní text nebo banner uživatele osloví a zároveň dokáže nastavit veškeré charakteristiky kampaní tak, aby maximalizovaly jejich přínos.

Nepromyšlená tvorba a vedení PPC kampaní sice může přinést stejný efekt jako PPC reklama vedená na základě profesionální strategie, ale za nesrovnatelně více peněz. V ideálním případě by navíc měly být řešeny PPC kampaně společně s SEO, které mimo jiné řeší on-page faktory, přímo ovlivňující setrvání návštěvníka na stránkách.Jak se rozhodnete vy?