Provozně ekonomická fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Prihlaska.pefka.cz – Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně je moderní a stále se rozvíjející fakultou, která sleduje trendy ve vzdělání i výzkumu. Fakulta nabízí všechny tři stupně vysokoškolského studia v českém i anglickém jazyce a ročně se na ni hlásí více než 5500 uchazečů.

Dělali jsme: Webdesign | PPC reklama